This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

NoiStop® Green – flexibelt, effektivt och lång livslängd bullerplank till privatpersoner

NoiStop bullerplank, som har en kärna av specialutvecklad stenull med enastående ljudabsorberande akustikegenskaper, dämpar och absorberar bullret effektivt.

Den specialutvecklade stenullskärnan från RockDelta har enastående akustiska egenskaper och är därför "hjärtat" i serien med ljudisolerande och absorberande bullerskärmar.

NoiStop Green bullerplank bygger som alla andra NoiStop-produkter på principen om hög prestanda och lång underhållsfri livslängd. Bullerskärmarna (också kallade bullerplank eller bullerskydd) är tunna och finns i olika modulstorlekar, så de passar in i alla miljöer – men kan också användas för utformning av t.ex. lugna hörn i trädgården.

Monteringsinstruktion


Det är mycket viktigt att sektionerna är korrekt monterade för att man ska nå önskad effekt.

Läs mer

Hitta återförsäljare


Hitta din återförsäljare här.

Läs mer

Ett bullerskyddsplank med en specialutvecklad stenull för att dämpa buller i utomhusmiljö